EKİBİMİZ

Av. Mehmet Emre Yiğit

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Aşamasında)
Lisans : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 2016’ (Tam Burslu, Onur Derecisi Mezunu)
Lise : Sami Yangın Anadolu Lisesi- 2011’

1993 Kayseri doğumlu Av. Mehmet Emre Yiğit, Sami Yangın Anadolu Lisesi’nden 2011 yılında mezun olmuştur. Üniversiteye giriş sınavında Türkiye 96.’sı olan Av. Mehmet Emre Yiğit, Öğrenci Temsilciliğini de yaptığı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Av. Mehmet Emre Yiğit lisans eğitimi sırasında İstanbul ve Ankara’nın köklü hukuk bürolarında ve bunun yanında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde staj eğitimlerini tamamlamıştır.

2017 yılından bu yana Ankara’da serbest avukatlık yapan Av. Mehmet Emre Yiğit aynı zamanda Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasına taşımış olduğu yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Özellikle ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, idare hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve icra hukuku alanlarında faaliyet gösteren Av. Mehmet Emre Yiğit ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

Av. Tevfik Keleştemur

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Tez Konusu: “Hekimlerin Kadın Hastalıkları ve Doğum Özelinde Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklı Hukuki Sorumlulukları”
Lisans : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 2018’
Lise : TED Kayseri Koleji Özel Lisesi - 2013’

1995 Kayseri doğumlu Av. Tevfik Keleştemur TED Kayseri Koleji Özel Lisesi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olarak tamamlayan Av. Tevfik Keleştemur, lisans eğitimi sırasında Ankara ve İstanbul’un köklü hukuk bürolarında staj yapmıştır. 2019 yılında Ankara Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan Av. Tevfik Keleştemur aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasına taşımış olduğu yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Özellikle ticaret hukuku, sağlık hukuku, sigorta hukuku, vergi hukuku ve icra hukuku alanlarında çalışmalar yürüten Av. Tevfik Keleştemur ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

Av. Direnç Onat Altay

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Lisans : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 2020’
Lise :TED Ankara Koleji Özel Lisesi (Bilim İnsanı Yetiştirme Programı)- 2016’

1998 Karaman doğumlu Av. Direnç Onat Altay ilk ve orta okul eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, lise eğitimini ise yine TED Ankara Koleji Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’ndan 2016 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini öğrenci temsilciliğini de yaptığı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2020 yılında mezun olarak tamamlayan Av. Direnç Onat Altay, lisans eğitimi sırasında Ankara ve İstanbul’un köklü hukuk bürolarında staj yapmıştır. 2021 yılında Ankara Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan Av. Direnç Onat Altay aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Özellikle vergi hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku, sağlık hukuku, sigorta hukuku ve icra hukuku alanlarında çalışmalar yürüten Av. Direnç Onat Altay ileri seviyede İngilizce bilmektedir.